Polimex Mostostal odnotował 19,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 29,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 24,51 mln zł wobec 28,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 745,51 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 968,44 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 53,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 119,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 399,66 mln zł w porównaniu z 2 872,72 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2023 roku grupa kapitałowa Polimex Mostostal zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 2 399 664 tys. zł (spadek w wysokości 16,5% w stosunku do danych porównywalnych za okres 9 miesięcy 2022 roku). W okresie sprawozdawczym grupa kapitałowa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 88 809 tys. zł (w porównaniu do zysku w wysokości 137 693 tys. zł w okresie 9 miesięcy 2022 roku). W okresie sprawozdawczym wartość kosztów sprzedaży wyniosła 23 836 tys. zł (co stanowi wzrost o 1,5% w porównaniu do okresu 9 miesięcy 2022 roku), a koszty ogólnego zarządu wyniosły 62 958 tys. zł ( co stanowi wzrost o 8,2% w stosunku do okresu porównawczego)" - czytamy w raporcie kwartalnym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 51,26 mln zł wobec 115,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 784 mln zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)