Polimex Mostostal po przeprowadzeniu analizy w toku prac nad raportem rocznym za 2023 rok podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na stratę w kwocie 101 818 468 zł dotyczącą realizacji umowy z 23 czerwca 2021 roku na "realizację 'pod klucz' elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. w Siechnicach" przez konsorcjum z udziałem spółki i podmiotu zależnego - Polimex Energetyka na rzecz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, podał Polimex Mostostal. Utworzenie rezerwy na stratę wpłynie na zmniejszenie EBIDTA spółki i grupy kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2023 we wskazanej powyżej wysokości.

Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 784 mln zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)

Reklama