All in! Games odnotowało 1,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 6,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,66 mln zł wobec 5,86 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,57 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 2,64 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 5,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 19,02 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3,52 mln zł w porównaniu z 11,04 mln zł rok wcześniej.

"W nadchodzących miesiącach skupimy się głównie na kontynuacji prac nad naszym kluczowym projektem, grą 'Phantom Hellcat', realizowanym przez nasze wewnętrzne studio developerskie Ironbird Creations S.A., oraz na długoterminowym rozwoju naszych kompetencji produkcyjnych i dalszej skrupulatnej reorganizacji spółki w ujęciu podmiotowym" - czytamy w liście zarządu dołączonym do raportu.

Reklama

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 0,85 mln zł wobec 14,12 mln zł straty rok wcześniej.

All In! Games to notowany na GPW wydawca i deweloper gier komputerowych.

(ISBnews)