All in! Games odnotowało 4,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 12,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 3,2 mln zł wobec 14,16 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,95 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 8,4 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2023 roku grupa kapitałowa odnotowała przychody netto w wysokości 2 950 854 zł, natomiast strata netto osiągnęła wartość 4 818 851 zł. Znaczący wpływ na wynik netto miała realizacja nowej strategii rozwoju grupy kapitałowej. W okresie I półrocza grupa kapitałowa kontynuowała działania, które rozpoczęły się w pierwszym kwartale tego roku. Realizowaliśmy proces rezygnacji z działalności wydawniczej, który rozpoczął się w roku poprzednim. W związku z tym, na mocy porozumienia, rozwiązane zostały umowy wydawnicze z dwoma zespołami deweloperskimi: Tmesis Studio, dotyczące projektu 'Universe For Sale', oraz z zespołem deweloperskim Polyamorous, dotyczące gry 'Paradise Lost'. Proces wygaszenia działalności wydawniczej jest niezbędny do konsekwentnego zwiększania kompetencji naszych wewnętrznych studiów developerskich" - napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 0,3 mln zł wobec 12,49 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

All In! Games to notowany na GPW wydawca i deweloper gier komputerowych.

(ISBnews)