"Nie będziemy rekomendować dywidendy za 2023. Wynik za ten okres jest obniżony i uważamy, że niedawny buy-backbył ekwiwalentem dywidendy" - powiedziała Jurewicz podczas wideokonferencji.

Ten Square Games odnotował 15,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 51,6 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 16,66 mln zł wobec 54,51 mln zł zysku rok wcześniej.

W komentarzu do wyników za ub.r. spółka podała, że rekordowy poziom gotówki wygenerowany na koniec 2023 r. w wysokości prawie 163 mln zł pozwolił sfinansować największy w historii program skupu akcji własnych o wartości blisko 115 mln zł.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. "Fishing Clash" - jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, "Hunting Clash" - realistyczny symulator polowania, a także "Airline Commander" - jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

Reklama

(ISBnews)