Zysk operacyjny wyniósł 3,52 mln zł wobec 71,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 101,53 mln zł wobec 111,27 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 118,58 mln zł vs 140,11 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 436,08 mln zł w 2023 r. wobec 537,82 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 roku Ten Square Games jako jeden z pierwszych podmiotów w branży zdecydowanie zareagowało na strukturalne zmiany zachodzące na rynku gier. Podjęliśmy wiele trudnych, ale koniecznych decyzji, udoskonaliliśmy procesy operacyjne, zbudowaliśmy zespół specjalistów, którym bliskie są wartości firmy. Dzięki elastyczności i innowacyjności stworzyliśmy solidny fundament, który zapewnia naszej organizacji bezpieczeństwo finansowe i pozwala z rosnącym optymizmem patrzeć w przyszłość. Jesteśmy gotowi nie tylko na kolejne wyzwania rynkowe, ale także na to, aby przekuć je w nowe możliwości rozwoju dla Ten Square Games" - powiedział prezes Ten Square Games Andrzej Ilczuk, cytowany w komunikacie.

Reklama

W 2023 r. całkowity poziom płatności Grupy wyniósł 443,7 mln zł i był niższy niż w 2022 r. To głównie efekt negatywnych trendów na rynku gier mobilnych, z którymi Grupa Ten Square Games mierzyła się w pierwszej połowie 2023 roku. Istotny wpływ na poziom płatności wyrażonych w zł miało również umocnienie się kursu PLN/USD. W całym 2023 r. skorygowana EBITDA wyniosła 118,6 mln zł i była niższa niż rok wcześniej. Jednak, po zmianie strategii Grupy w kwietniu 2023 r. i skupieniu się na poprawie wyników głównych gier, wynik ten systematycznie się poprawiał. W IV kw. 2023 r. wyniósł on już 35,3 mln zł i był to najwyższy kwartalny odczyt tego wskaźnika w 2023 r. i jednocześnie wynik wyższy niż ten odnotowany w IV kw. 2022 r. To efekt systematycznych prac nad optymalizacją działalności operacyjnej Grupy, tak, aby na bieżąco generować wysokie przepływy pieniężne. Grupa zamknęła 2023 r. z zyskiem netto na poziomie 15,2 mln zł, podano także.

"Mimo wyzwań rynkowych w 2023 r. Ten Square Games udowodniło nie tylko umiejętność zachowania stabilności finansowej, ale również zdolność do generowania wartości dla akcjonariuszy. Dzięki odporności modelu biznesowego grupy i umiejętności szybkiej adaptacji do zmieniających się okoliczności wypłaciliśmy w czerwcu 2023 r. naszym akcjonariuszom ponad 52 mln zł w formie dywidendy za 2022 r., a na początku 2024 r. przeprowadziliśmy skup akcji własnych o rekordowej w historii spółki wartości blisko 115 mln zł. Ta forma dystrybucji środków do naszych akcjonariuszy to alternatywa dla wypłaty dywidendy w bieżącym roku. To również kolejny dowód nie tylko na skuteczność naszej strategii, ale na potencjał spółki do generowania wolnych środków pomimo zdarzeń jednorazowych" - powiedziała członkini zarządu i CFO, Magdalena Jurewicz.

Wraz ze zmianą strategii w kwietniu 2023 r. zarząd podjął decyzję o zaprzestaniu prac nad dwoma projektami Grupy oraz dopasowaniu struktury organizacyjnej Ten Square Games do priorytetów strategicznych Grupy i kondycji rynku. W rezultacie wynik Ten Square Games został obciążony kosztami odpraw z tytułu zwolnień grupowych oraz odpisów kosztów prac deweloperskich związanych z zamkniętymi projektami w wysokości 31,7 mln zł. Dodatkowo, w związku z korektą wartości i perspektyw wzrostu rynku gier Ten Square Games skorygowała księgowy zapis wartości firmy w części przypisanej do firmy Rortos w kwocie 40,8 mln zł. Jednocześnie, wraz z aktualizacją prognoz finansowych tej spółki, zmniejszeniu uległo szacowane zobowiązanie Ten Square Games z tytułu wypłaty w postaci płatności earnout o 20,1 mln zł, wyjaśniono.

Według firmy warto zwrócić uwagę na systematyczną poprawę wyników tytułów w portfolio Rortosa. Dzięki inwestycji w poprawę monetyzacji, dodanie nowych treści oraz rozwój funkcjonalności społecznościowych w "Wings of Heroes", tytuł ten odnotował w ostatnich tygodniach poprawę głównych wskaźników. Wyższy był również poziom płatności z gry - systematyczny wzrost kw/kw zarówno w III kw., jak i w IV kw. 2023 r. Pozytywny trend w poziomie płatności gry został zachowany także w pierwszych miesiącach 2024 r. Dodatkowo, w IV kw. 2023 r. rekordowe wyniki od momentu dołączenia do grupy odnotowała także inna gra spółki Rortos - "Real Flight Simulator", podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 16,66 mln zł wobec 54,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. "Fishing Clash" - jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, "Hunting Clash" - realistyczny symulator polowania, a także "Airline Commander" - jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)