Akcje zostaną nabyte po cenie 120 zł każda. Łączna cena nabywanych akcji wyniesie 114 499 920 zł. Nabywane akcje będą stanowić 13,01% udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, podano również.

"Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia akcji przewidywane jest na dzień 27 lutego 2024 roku. Transakcje nabycia akcji nastąpią poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Ipopema Securities" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z uchwałą o skupie:

1) co najmniej 90% akcji nabytych w ramach skupu zostanie umorzona (umorzenie dobrowolne);

Reklama

2) pozostała część akcji nabytych w ramach skupu może zostać rozdysponowana przez zarząd w inny dopuszczalny prawem sposób, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, podsumowano.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. "Fishing Clash" - jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, "Hunting Clash" - realistyczny symulator polowania, a także "Airline Commander" - jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)