"W samym czwartym kwartale 2023 roku przychody Grupy Wittchen wyniosły 132,3 mln zł i były nieco niższe (-3%) niż w tym samym okresie rok wcześniej. W ostatnim kwartale roku marża brutto na sprzedaży sięgnęła 64,9%, tj. najwyższego poziomu od 10 lat. Zysk netto w czwartym kwartale 2023 roku wyniósł 20,7 mln zł i był o blisko 29% niższy r/r. Na wynik wpływały rosnące koszty operacyjne, w tym m.in. wynagrodzenia, koszty sprzedaży internetowej (na platformach marketplace), logistyki i czynszów" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wyniki za cały 2023 rok

W całym 2023 r. Wittchen odnotował 61,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 62,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 77,72 mln zł wobec 87,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 105,9 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 467,1 mln zł w 2023 r. wobec 405,92 mln zł rok wcześniej.

Rosnąca sprzedaż w kanale on-line

"Wzrost przychodów napędzany jest w znaczącej części rosnącą sprzedażą w kanale on-line, realizowaną poprzez własne e-sklepy i platformy marketplace. W całym 2023 roku wzrosła ona o ponad 28% i przyniosła 51% łącznej sprzedaży Grupy Wittchen. W samym czwartym kwartale w kanale e-commerce odnotowano rekordowy poziom sprzedaży wynoszący 71,7 mln zł (+9% r/r). Sprzedaż w sklepach stacjonarnych pozostawała pod presją słabszych nastrojów konsumentów, zaś szczególnie w Polsce obserwowano mniejszy niż rok wcześniej popyt ze strony klientów z Ukrainy, głównie na walizki i akcesoria podróżne" - czytamy dalej.

Na koniec roku Grupa operowała własnymi sklepami online w 6 krajach (wliczając Polskę) i była obecna na 46 platformach marketplace w 23 krajach Europy. Prowadziła jednocześnie 105 własnych salonów sprzedaży pod markami Wittchen i Wittchen Travel w Polsce, Czechach, na Węgrzech, a także na Słowacji i w Rumunii, gdzie otworzyła pierwsze sklepy w IV kwartale 2023 roku. Kolejnych 10 placówek franczyzowych działało w Ukrainie. Łącznie sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła ponad 21% przychodów całej Grupy w 2023 roku, podobnie jak rok wcześniej, podano w materiale.

Pogorszenia nastrojów konsumenckich

"Miniony rok przyniósł nowe wyzwania za sprawą pogorszenia nastrojów konsumenckich, co przełożyło się na zmniejszenie dynamiki naszej sprzedaży. Musieliśmy szybko zrewidować nasze plany inwestycyjne i wprowadzić działania zmierzające zarówno do ochrony rentowności, jak i poprawy sprzedaży. Pierwsze efekty tych działań są zadowalające. Wzrosła marża brutto na sprzedaży, wypracowaliśmy solidny wynik netto" - skomentował prezes Jędrzej Wittchen, cytowany w komunikacie.

W ramach działań poprawiających efektywność organizacji Grupa Wittchen dokonała zmian w obszarze logistyki, obniżając koszty dystrybucji do salonów w Polsce i do odbiorców za granicą. Przykładowo, zrewidowano minimalny poziom wartości zamówienia, dla którego klienci otrzymują opcję darmowej dostawy, zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach. Grupa dokonała również usprawnień w obszarze marketingu, wprowadzając zmiany dotyczące kampanii promocyjnych, rozwinęła także własne studio fotograficzne, by zmniejszyć koszty obsługi zewnętrznej w tym zakresie, wymieniono dalej w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 63,82 mln zł wobec 60,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 467 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)