Pozostałą kwotę z zysku za rok 2023, tj. kwotę 20,92 mln zł, zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

"W związku z powyższym łączna kwota dywidendy wyniesie 65 546 635,14 zł, tj. 3,57 złotych na jedną akcję (mając na uwadze liczbę akcji spółki na dzień sporządzenia niniejszej uchwały; zaś w przypadku wydania akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki kwota dywidendy ulegnie proporcjonalnemu podwyższeniu - pozostawiając wartość 3,57 zł na jedną akcję bez zmian, przy czym wyżej wymieniona zmiana wysokości wypłaconej dywidendy zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich)" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że to rekordowy poziom dywidendy w dotychczasowej historii Grupy Wittchen.

"Jestem przekonany, że inwestorzy cenią nas nie tylko za sprawdzony model biznesowy i strategię ekspansji międzynarodowej, ale także za to, że jesteśmy spółką dywidendową. W przyszłości nadal chcemy rozwijać się w taki sposób, by budować wartość Grupy Wittchen i jednocześnie dzielić się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami" - skomentował prezes Jędrzej Wittchen, cytowany w komunikacie.

Reklama

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 467 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)