Otwarte konsultacje potrwają 15 tygodni. Komisja chce zebrać opinie na ten temat od innych instytucji, organów krajowych, konsumentów i organizacji pozarządowych. Na tej podstawie pod koniec przyszłego roku podejmie decyzję w sprawie ewentualnej propozycji zmian w prawie dotyczących jednolitych zasad zaokrąglania i zaprzestania używania jedno i dwucentówek euro.

„Komisja dokładnie przeanalizuje gospodarcze, środowiskowe i społeczne skutki wprowadzenia jednolitych zasad zaokrąglania” – podkreślono w komunikacie prasowym w tej sprawie.

Komisja jest zobligowana prawnie do badania użycia różnych nominałów monet euro pod kątem kryteriów kosztu i akceptacji społecznej.

Temat nie jest nowy. W raporcie z 2018 r., który został przygotowany dla Komisji, wynikało, że coraz więcej krajów, nie oglądając się na Brukselę zaokrągla końcówki cen do pięciu eurocentów. Bicie, transport i liczenie eurocentówek kosztuje bowiem więcej niż są one warte.

Z przeprowadzonego pod koniec ubiegłego roku sondażu wynika, że większość respondentów (65 proc.) chciałoby wycofania nieporęcznych monet euro o nominałach jednego centa i dwóch centów. Europejczycy chcą wprowadzenia obowiązkowego zaokrąglania płatności do pięciu centów podczas zakupów w sklepach i supermarketach.