statystyki

Bankowość

Spłata balonowa

wróć do działu: Bankowość »

Spłata balonowa – (ang. Balloon Repayments) – określenie to dotyczy skumulowanej, dużej łącznej kwoty płatności dokonanej pod koniec okresu spłaty kredytu.

Poleganie na spłatach skumulowanych jest zasadne wtedy, gdy kredytobiorca uzyskuje znaczne nadwyżki finansowe, umożliwiające regulowanie zobowiązań finansowych związanych ze spłatą kredytu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty