statystyki

Bankowość

Pożyczka

wróć do działu: Bankowość »

Pożyczka (ang. loan) – umowa w której dający pożyczkę przenosi określoną ilość pieniędzy lub rzeczy na biorącego, który zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Stronami umowy pożyczki mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Umowa pożyczki zawierana jest na określony czas uzgodniony między stronami. Pożyczka może być, ale nie musi być odpłatna.

Prawo dla specjalisty