statystyki

Bankowość

Wymagalność

wróć do działu: Bankowość »

Wymagalność to cecha zobowiązania, którego termin świadczenia minął, a które nie zostało umorzone lub przedawnione. W stanie wymagalność wierzyciel ma podstawę prawną żądać zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty