statystyki

Bankowość

Współczynnik wypłacalności

wróć do działu: Bankowość »

Współczynnik wypłacalności zwany także jako współczynnik adekwatności kapitałowej (ang. capital adequacy ratio) - jest to wskaźnik pozwalający określić kondycję finansową banku. Współczynnik wypłacalności określany jest procentowo, jako stosunek funduszy własnych netto do aktywów ważonych ryzykiem. W Polsce istnieje obecnie 6 wag ryzyka (0%, 10%, 20%, 30%, 50% i 100%) przypisywanych odpowiednim aktywom.

Współczynnik wypłacalności wskazuje na zdolność ochrony przed ryzykiem ponoszonym przez bank za pomocą kapitałów własnych.

Minimalna wartość współczynnika, która została przyjęta przez Międzynarodowy Komitet Nadzoru Bankowego wynosi 8 proc., co oznacza, że kapitał własny banku powinien wynosić co najmniej 8 proc. aktywów ważonych ryzykiem. Im wyższa wartość współczynnika wypłacalności tym ryzyko kredytowe ponoszone przez bank jest mniejsze.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty