statystyki

Bankowość

Weksel trasowany

wróć do działu: Bankowość »

Weksel trasowany (trata) - to papier wartościowy sporządzony według zasad określonych w prawie wekslowym, w którym wystawca weksla nazywany trasantem zobowiązuje inną osobę nazywaną trasatem do bezwarunkowej zapłaty kwoty określonej na wekslu osobie trzeciej zwanej remitentem. Remitent musi wykazać nieprzerwany szereg indosów. Weksel trasowany staje się pełnowartościowy po dokonaniu akceptu weksla.

Elementy prawidłowo wystawionego weksla trasowanego to:

  1. nazwę "weksel" w treści dokumentu w języku w jakim go wystawiono;
  2. bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej kwoty pieniężnej;
  3. nazwisko osoby zobowiązanej do zapłaty (trasata);
  4. określenie czasu i miejsca płatności,
  5. nazwisko osoby (remitenta) na której rzecz należy dokonać płatność;
  6. data i miejsce wystawienia weksla;
  7. podpis wystawcy weksla.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty