statystyki

Bankowość

Kredyt denominowany w walucie obcej

wróć do działu: Bankowość »

Kredyt denominowany w walucie obcej – kredyt walutowy, w którym wysokość zadłużenia w walucie obcej obliczana jest według kursu kupna waluty w dniu podpisywania umowy kredytowej.

Istnieje więc ryzyko, że wypłacona przez bank kwota kredytu w złotówkach nie wystarczy na kupno kredytowanej nieruchomości. Dzieje się tak w przypadku, gdy od dnia podpisania umowy kredytowej do wypłaty środków spadnie kurs waluty obcej. W odwrotnym przypadku wzrostu kursu waluty obcej (osłabienia złotego), bank wypłaci kredytobiorcy większą kwotę od tej o którą się starał we wniosku kredytowym.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty