statystyki

Bankowość

Deklaracja wekslowa

wróć do działu: Bankowość »

Deklaracja wekslowa (umowa wekslowa, ang. bill of exchange agreement) – porozumienie zawarte na piśmie pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, jeszcze przed podpisaniem weksla.

Deklaracja wekslowa dotyczy weksla in blanco. Określa ona w jaki sposób i w jakich warunkach można uzupełnić weksel.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty