statystyki

Giełda

Akcje

wróć do działu: Giełda »

Akcje (ang. Shares) - papiery wartościowe potwierdzające prawo majątkowe (własności części majątku spółki) i niemajątkowe. Zakup akcji jest inwestycją stałą nie podlegającą wykupowi (spłacie). Żeby wycofać swój kapitał lub zrealizować zysk należy sprzedać swoje akcje innym inwestorom. Sprzedaż akcji będących w obrocie publicznym dokonuje się za pośrednictwem giełdy.

Według kodeksu spółek handlowych rozróżnia się akcje:

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty