statystyki

Giełda

Dzień referencyjny

wróć do działu: Giełda »

Dzień referencyjny – ogólnie pojęcie to oznacza datę, do której odnoszą się dane dotyczące jakiegoś działania. W przypadku splitu lub scalania (resplitu) akcji giełdowych jest to dzień na koniec którego ustala się stany własności akcji, czyli wykaz właścicieli akcji uprawnionych do objęcia akcji emisji podziałowej (scalonej). Wykaz taki jest niezbędny w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych po podziale (scaleniu) walorów emitenta.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty