statystyki

Inne

Fundusz emerytalny

wróć do działu: Inne »

Fundusz emerytalny – osoba prawna, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Organem funduszu emerytalnego jest towarzystwo emerytalne. Towarzystwo emerytalne tworzy fundusz emerytalny, oraz jako jego organ, zarządza nim i reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi. Fundusz emerytalny tworzony jest jako otwarty lub pracowniczy.

Składki wpłacone do funduszu emerytalnego i nabyte za nie prawa majątkowe stanowią Aktywa funduszu.

Prawo dla specjalisty