statystyki

Inne

Komercjalizacja

wróć do działu: Inne »

Komercjalizacja (ang. commercialization) – działania mające przystosować przedsiębiorstwo państwowe do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Komercjalizacja poprzedza etap prywatyzacji firmy. Polega ona na przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Według Ustawy O Komercjalizacji I Prywatyzacji z 30 sierpnia 1996 r. komercjalizacji dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:

  1. na wniosek organu założycielskiego,
  2. na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej,
  3. z własnej inicjatywy.

Prawo dla specjalisty