statystyki

Inne

Działka ewidencyjna

wróć do działu: Inne »

Działka ewidencyjna – jest to najmniejsza jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków. Działka ewidencyjna musi posiadać spójność obszarową, co oznacza, że nie może ona składać się z dwóch lub więcej rozłącznych obiektów powierzchniowych.

Działka ewidencyjna określona jest pod względem geometrycznym poprzez jej wydzielenie z otoczenia liniami granicznymi wyznaczanymi przez punkty załamania granic. W terenie w punktach załamania granic umieszcza się znaki graniczne.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty