statystyki

Inne

OECD

wróć do działu: Inne »

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development) – międzynarodowa organizacja ekonomiczna skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa. Utworzona przez 20 państw założycielskich 14 grudnia 1960r. na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego oraz poprawy stopy życiowej obywateli.

OECD opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy) w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. OECD zajmuje się także pomocą dla najbiedniejszych państw.

Państwa członkowskie OECD:

 1. Australia (1971)
 2. Austria (1961)
 3. Belgia (1961)
 4. Chile (2010)
 5. Czechy (1995)
 6. Dania (1961)
 7. Estonia (2010)
 8. Finlandia (1969)
 9. Francja (1961)
 10. Grecja (1961)
 11. Hiszpania (1961)
 12. Holandia (1961)
 13. Islandia (1961)
 14. Irlandia (1961)
 15. Izrael (2010)
 16. Japonia(1964)
 17. Kanada (1961)
 18. Korea Południowa (1996)
 19. Luksemburg (1961)
 20. Meksyk (1994)
 21. Niemcy (1961)
 22. Norwegia (1961)
 23. Nowa Zelandia (1973)
 24. Polska (1996)
 25. Portugalia (1961)
 26. Słowacja (2000)
 27. Słowenia (2010)
 28. Szwajcaria (1961)
 29. Szwecja (1961)
 30. Turcja (1961)
 31. USA (1961)
 32. Węgry (1996)
 33. Wielka Brytania (1961)
 34. Włochy (1961)

Prawo dla specjalisty