statystyki

Inne

Haircut

wróć do działu: Inne »

Haircut – potocznie nazywana procentowa wielkość aktywów odejmowana od wartości rynkowej przy ustanawianiu zabezpieczenia kredytu.

Wielkość haircut zależy od ryzyka inwestycyjnego danego składnika aktywów. Najmniejszą jego wartość przyjmuje się dla skarbowych papierów dłużnych. Obligacje skarbu państwa i bony skarbowe uważane są za najmniej ryzykowne aktywa.

Jako haircut określa się też często stopę redukcji zadłużenia w przypadku ogłoszenia niewypłacalności.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty