statystyki

Inne

Wskaźnik kapitałowy

wróć do działu: Inne »

Wskaźnik kapitałowy (ang. equity ratio) – określa udział kapitału własnego w majątku firmy. Jego wielkość świadczy o poziomie zadłużenia finansowego przedsiębiorstwa.

Wysoka wartość wskaźnika kapitałowego świadczy o niskiej dźwigni finansowej wykorzystywanej przez firmę, świadczy o małym zaangażowaniu kapitałów obcych – kredytów i zobowiązań.

Wyższa wartość WK, to niższe ROE. Przy wskaźniku kapitałowym = 1, ROE=ROA, oznacza to, że finansowanie firmy odbywa się wyłącznie za pomocą środków własnych.

Wartość wskaźnika kapitałowego wyrażona jest w procentach.

WK = kapitały własne / aktywa ogółem

Odwrotnością wskaźnika kapitałowego jest mnożnik kapitałowy:

MK = aktywa ogółem / kapitały własne

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty