statystyki

Rachunkowość

Przepływy z działalności inwestycyjnej

wróć do działu: Rachunkowość »

Przepływy z działalności inwestycyjnej (ang. net investment cash flow, NICF) – przepływy pieniężne przedsiębiorstwa wiązane ze sprzedażą lub nabyciem aktywów trwałych, np. budynków, lokali, maszyn, środków transportu.

Ujemne saldo przepływów z działalności inwestycyjnej może być dobrze odebrane przez potencjalnych inwestorów, ponieważ oznacza to, że przedsiębiorstwo się rozwija, inwestuje i powieksza swój majątek trwały.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty