statystyki

Rachunkowość

Umorzenie

wróć do działu: Rachunkowość »

Umorzenie – jest to czasowe zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na skutek jego zużycia, czyli wykorzystywania środków trwałych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość umorzenia to suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych w poszczególnych okresach.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty