statystyki

Rachunkowość

Wynagrodzenie minimalne

wróć do działu: Rachunkowość »

Wynagrodzenie minimalne (płaca minimalna) – jest to najniższe możliwe wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę ustalone odgórnie przez państwo. W Polsce pierwszy raz wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalono w 1956 r. Wynagrodzenie minimalne ustalane jest każdego roku poprzez negocjacje na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Gwarantowany jest coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia o nie mniej niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrost ten zwiększa się dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty