statystyki

Rachunkowość

Zysk netto

wróć do działu: Rachunkowość »

Zyska netto (ang. Net profit) – pozycja w rachunku zysków i strat. Zysk netto jest wyrażony w jednostkach pieniężnych. Przedstawia dodatnią wartość wyniku finansowego netto. Obliczany jest jako wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty