statystyki

Rachunkowość

Kapitał zakładowy

wróć do działu: Rachunkowość »

Kapitał‚ zakł‚adowy -€“ inaczej, kapitał‚ zał‚ożycielski - jest to pierwotny wkł‚ad wł‚aś›cicieli wniesiony przy zał‚ożniu spół‚ki. Wartość‡ kapitał‚u zakł‚adowego musi być‡ zgodna z danymi rejestru handlowego, umową… spół‚ki lub jej statutem. Jego wartość‡ minimalna jest różna w przypadku różnych form dział‚alnoś›ci gospodarczej.

Minimalna wartość‡ kapitał‚u zakł‚adowego w przypadku:

  • spół‚ki z ograniczoną… odpowiedzialnoś›cią… - 5 000 zł‚,
  • spół‚ki komandytowo-akcyjnej - 50 000 zł‚,
  • spół‚ki akcyjnej - 100 000 zł‚,
  • spółdzielni europejskiej -€“ 30 000 euro,
  • spół‚ki europejskiej -“ 120 000 euro.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty