"Połączenie pozostanie bez wpływu na sytuację majątkową akcjonariuszy LPP, z tego względu, że spółka przejmowana jest spółką w całości zależną od LPP, zobowiązania Gothals dotyczą bieżącej działalności, a ich wartość kształtuje się na marginalnym poziomie w porównaniu do majątku" - czytamy w komunikacie.

LPP podkreśla, że połączenie transgraniczne jest kolejnym etapem działań mających na celu zmianę struktury funkcjonalnej oraz majątkowo-finansowej grupy.

"Uproszczenie struktury pozwoli na uzyskanie wymiernych oszczędności kosztowych. W ramach restrukturyzacji majątkowo-finansowej w grudniu 2014 roku została zlikwidowana spółka Jaradi Ltd z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jej majątek, w tym znaki towarowe Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY, zostały przeniesione do Gothals, będącej podmiotem w pełni zależnym od LPP. Połączenie Transgraniczne ma doprowadzić do zakończenia kompleksowego procesu kumulacji praw do wszystkich znaków towarowych LPP (Reserved, Cropp, House, Mohito, SiNSAY) w ramach samej spółki LPP (a nie jak dotychczas w spółkach w ramach GK LPP). Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której LPP stanie się wyłącznym podmiotem kumulującym wszystkie kluczowe aktywa i zarządzającym wszelkimi procesami biznesowymi w GK LPP" - czytamy w komunikacie.

Według komunikatu, przejrzysta struktura GK LPP oraz skupienie kluczowych funkcji oraz aktywów w spółce dominującej (LPP) powinna pozytywnie wpłynąć na jej postrzeganie przez rynek i otoczenie biznesowe oraz uprościć procesy wewnątrzgrupowe.

"Obniży ponadto koszty operacyjne. Realizacja tych celów jest niewątpliwie pożądane z punktu widzenia LPP, mając na uwadze dużą konkurencję na rynku odzieżowym na którym działa GK LPP. Reasumując w konsekwencji przejścia wszystkich aktywów i pasywów Gothals na LPP w drodze sukcesji uniwersalnej, LPP stanie się bezpośrednim podmiotem posiadającym prawa do znaków towarowych (RESERVED, Cropp, House, MOHITO, SiNSAY) jako jednego z podstawowych aktywów, szczególnie istotnych na rynku handlu odzieżą i towarami powiązanymi" - podsumowano w komunikacie.

LPP zarządza 5 znanymi markami modowymi. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.