Rząd ma przyjąć nowelizację m.in. w sprawie aukcji OZE w 2019 r. w I kwartaleWarszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Rząd powinien w I kw. 2019 r. przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest zmniejszenie obciążeń odbiorców końcowych z tytułu systemów wsparcia OZE i umożliwienie przeprowadzenia aukcji OZE w 2019 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Celem niniejszego projektu rządowego jest realizacja zadań określonych w polityce energetycznej Polski do 2020, poprzez zmniejszenie obciążeń odbiorców końcowych z tytułu systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz rosnących cen energii elektrycznej" - czytamy w informacji.

Jednocześnie nowelizacja ma umożliwić przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019 roku poprzez wskazanie w przepisach przejściowych, maksymalnych ilości i wartości, która będzie przedmiotem sprzedaży oraz wyznaczenie cen referencyjnych, stanowiących maksymalną wartość oferty, która może zostać złożona przez wytwórcę w ofercie aukcyjnej.

"Istota rozwiązań ujętych w projekcie:

1) Obniżenie wysokości poziomu opłaty zastępczej a w rezultacie ceny praw majątkowych na przyszłe lata, poprzez wprowadzenie nowej formuły kalkulacji jednostkowej opłaty zastępczej w indeksie Ozjo.

2) Umożliwienie przeprowadzenia aukcji w 2019 roku, poprzez określenie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej oraz poziomu cen referencyjnych.

3) Przedłużenie obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE.

4) Wprowadzenie przepisów wzmacniających mechanizm gwarancji pochodzenia" - czytamy dalej.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2019 r., podano także.

(ISBnews)