Dane o ok. 40 proc. partycypacji w PPK wynikają z opracowania ekspertów Instytutu Emerytalnego. GPC podaje, że to pierwsze badanie opartego na rzeczywistych danych przedstawionych przez pracodawców. Jego autorami są dr Antoni Kolek oraz dr Marcin Wojewódka.

W ich ocenie poziom udziału w PPK na początku oszczędzania, w przypadku firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, w IV kwartale 2019 r. może nieznacznie przekraczać 40 proc. Wskazują jednocześnie, że zgodnie z założeniami przyjętymi przez projektodawców PPK partycypacja w systemie miała być dużo wyższa, pierwotnie szacowana nawet na 75 proc. - zaznacza "GPC".

W artykule napisano, powołując się na opinie ekspertów, że zestawienie rzeczywistych danych liczbowych otrzymanych od pracodawców wskazuje, że poziom partycypacji w PPK, liczony jako stosunek osób zapisanych do systemu do liczby wszystkich osób zatrudnionych przez dany podmiot, jest bardzo zróżnicowany. Ich zdaniem poziom udziału w PPK w badanej grupie podmiotów był bardzo skrajny – wynosił 6 oraz 95 proc.

"W przypadku przytłaczającej większości pracodawców poziom partycypacji w PPK oscyluje między 20 a 69 proc." – informują Kolek i Wojewódka cytowani przez "GPC". (PAP)

autor: Aleksander Główczewski