Jak informuje URE, działania urzędu mają na celu ochronę interesów odbiorców.

Urząd tłumaczy, że zgodnie z prawem energetycznym prezes URE cofa koncesję w przypadku, gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa.

"Jednym z warunków obligujących Prezesa URE do cofnięcia koncesji jest również przypadek niedysponowania przez koncesjonariusza środkami finansowymi w wysokości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności" - dodano w komunikacie.

Podmioty, wobec których aktualnie toczą się postępowania o odebranie koncesji to: Blue Cold, Blue Line Engineering, Energia i Gaz, Fiten, Green, Hermes Energy Group, Polski Operator Energetyczny, Pulsar Energia i UP Energy.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski