Szumowski (ur. w 1972 r.) w 1997 r. ukończył studia medyczne. Rok później rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 r. – doktora habilitowanego nauk medycznych.

Od 2011 r. kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od listopada 2016 r. pełnił w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję podsekretarza stanu. W 2016 r. otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy tytuł profesora.

W styczniu 2018 r. w wyniku rekonstrukcji rządu zastąpił na stanowisku ówczesnego szefa Ministerstwa Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Obejmując urząd, mówił, że jego priorytety definiują słowa: odbiurokratyzowanie, dialog, informatyzacja, efektywność i innowacyjność.

W tegorocznych jesiennych wyborach parlamentarnych był liderem listy PiS w płockim okręgu nr 16. Otrzymał 35,798 tys. głosów poparcia (9,66 proc. z 370,561 tys. oddanych ważnych głosów) i uzyskał mandat posła. Komentując ten wynik, zadeklarował z rozmowie z PAP, że jest gotowy kontynuować pracę w rządzie, bo traktuje ją jak swego rodzaju misję.

Reklama

Zaprezentowana w czasie kampanii "piątka dla zdrowia" PiS zakłada wzrost nakładów na służbę zdrowia, Fundusz Modernizacji Szpitali, pakiet badań kontrolnych dla każdego Polaka, koordynowaną opiekę nad seniorami i osobami niesamodzielnymi w każdym powiecie oraz miliard zł na centrum onkologii.

Jest żonaty, ma czworo dzieci. Pasjonuje go żeglarstwo i narciarstwo. W wywiadach prasowych przyznaje, że od kilku lat trenuje boks. Gra na pianinie i gitarze.

Szef resortu zdrowia inicjuje, opracowuje i realizuje politykę rządu w zakresie ochrony zdrowia przez przygotowywanie projektów aktów normatywnych, współpracę z innymi członkami Rady Ministrów, nadzorowanie działalności terenowych organów administracji rządowej oraz współdziałanie z samorządami zawodów medycznych i z organizacjami społecznymi.