Promesy na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową o wartości prawie 17 mln zł odebrali przedstawiciele 12 gmin oraz gminnych spółek wodociągowych z subregionu wrocławskiego. Fundusze mogą być przeznaczone na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków; a także na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że samorząd województwa wspiera inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową różnych rodzajów małej infrastruktury. „Działania te niewątpliwie wpływają na standard życia mieszkańców dzięki poprawie jakości wody czy warunków sanitarnych” - powiedział Przybylski.

Pieniądze przekazane w piątek pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W piątek wręczono również promesy w ramach projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Otrzymało je 17 gmin z subregionu wrocławskiego. Projekt „Odnowa Dolnośląskie Wsi” realizowany jest od 2008 r., a jego celem jest wsparcie małych projektów na terenach wiejskich. „Zadania realizowane w konkursie najczęściej dotyczą remontów świetlic wiejskich, obiektów sportowych, zagospodarowania terenów rekreacyjnych i budowy placów zabaw, a więc bardzo ważnych inwestycji wspierających integrację Dolnoślązaków” - podkreślił Przybylski.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć 30 tys. zł. W tym roku na „Odnowę Dolnośląskiej Wsi” samorząd województwa przeznaczył łącznie 1,4 mln zł.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski

pdo/ drag/