" Wzrost zadłużenia w maju 2020 r. był głównie wypadkową:

· potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,8 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 7 mld zł, pomniejszającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-1,9 mld zł) oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (-2 mld zł),

· zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+8 mld zł),

· obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+7 mld zł), · pożyczki FS (+0,2 mld zł) wobec FRD (w ramach SFP),

· różnic kursowych (-6,4 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 2,2 proc., wobec USD o 3,5 proc., wobec CHF o 3,2 proc.wobec JPY o 2,3 proc.." - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w maju 2020 r. wzrosło o 17,4 mld zł, co było głównie wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; +17,9 mld zł), w tym przede wszystkim rynkowych SPW.

" Wzrost zadłużenia od początku 2020 r. był głównie wypadkową:

· potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+12,9 mld zł), przy deficycie budżetu państwa 25,9 mld zł oraz saldach zarządzania środkami europejskimi (-17,9 mld zł) oraz depozytów JSFP i depozytów sądowych (+6,5 mld zł),

· zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+64,8 mld zł),

· obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+17 mld zł),

· pożyczki FS (+11,5 mld zł) wobec FRD (w ramach SFP)

· różnic kursowych (13 mld zł) – osłabienia PLN wobec EUR o 4,5 proc., wobec USD o 5,4 proc., wobec CHF o 6,1 proc. oraz wobec JPY o 6,8 proc.." - czytamy dalej.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w maju 2020 r. wzrosło o 17,4 mld zł, co było głównie wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; +17,9 mld zł), w tym przede wszystkim rynkowych SPW.

"W maju 2020 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 7,2 mld zł, co było wynikiem: ujemnego salda emisji długu" - czytamy także.

W maju 2020 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 23,3 proc., tj. spadł o 0,9 pkt proc. m/m i 3,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2019 r. Na spadek udziału w maju istotny wpływ miały różnice kursowe. Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu SP poniżej 25 proc., podano.

(ISBnews)