11% pytanych stwierdziło, że pandemia zmusiła ich do rezygnacji z inwestycji. 71% badanych pozytywnie ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego.

"Wyniki badań pokazują, że pandemia wpłynęła na sytuację gospodarstw domowych. 30% badanych zgłosiło, że ich oszczędności stopniały i stanowią oni aż 21% grupy respondentów deklarujących, że byli zmuszeni zrezygnować z zaplanowanych wcześniej inwestycji. Z drugiej strony obserwujemy zainteresowania wyjazdami wakacyjnymi. Co piąty badany był już na wakacjach, zaś niemal co czwarty (23%) spośród tych, którzy zamierzają to zrobić, deklaruje wyjazd na co najmniej tydzień. Zatem sytuacja gospodarstw domowych w połowie lata się stabilizuje, zwiększoną niepewność może przynieść jesień" - powiedział zastępca dyrektora w PIE Andrzej Kubisiak, cytowany w komunikacie.

Badanie wykazało, że 36% respondentów postrzega sytuację gospodarczą w kraju jako dobrą, zaś 32% widzi ją negatywnie.

"Do końca lipca inwestycje, takie jak zakup samochodu, mieszkania, domu, ziemi lub remont mieszkania lub domu, zrealizował co dziesiąty respondent (11%). Identyczny odsetek (11%) deklaruje, że planowało dokonać inwestycji, ale z powodu pandemii z nich zrezygnowało. Co ciekawe, taką decyzję podjęło 12% respondentów, których oszczędności nie zmieniły się oraz 7% spośród tych, których oszczędności wzrosły. Z kolei w grupie osób, których oszczędności wzrosły, 7% zrealizowało inwestycje, których wcześniej nie planowało" - czytamy dalej.

Z badania wynika, że 39% pytanych dostrzega możliwość oszczędności w ciągu najbliższych 3 miesięcy, a za nieprawdopodobną uznaje taką możliwość 58% pytanych.

"Na brak możliwości oszczędzania częściej wskazują kobiety (60%), osoby starsze (62%) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (67%)" - czytamy w materiale.

Ok. połowa badanych z wyższym wykształceniem (49%) deklaruje możliwość oszczędzania w nadchodzącym kwartale.

"Pandemia nie wpłynęła na stan oszczędności 41% Polaków, 30% badanych odnotowało zmniejszenie oszczędności, zaś w przypadku co dwunastego pytanego (8%) oszczędności uległy zwiększeniu" - czytamy dalej.

W przypadku wyjazdów wakacyjnych najczęściej planują wyjazd osoby oceniające swoją sytuację finansową jako dostatnią (43%).

"Co trzeci (34%) respondent zamierza przeznaczyć na wyjazd wakacyjny nie więcej niż 1000 zł na osobę, niemal 20% chce wydać od 1 000 zł do 1 500 zł na osobę, podobny odsetek (20%) planuje wydać kwotę z przedziału od 1 500 zł do 2 500 zł na osobę, zaś 13% zamierza przeznaczyć na wyjazd wakacyjny powyżej 2 500 zł na osobę" - podano także.

Do końca lipca wyjazd wakacyjny odbyło 20% respondentów, a spośród tych badanych, którzy do końca lipca nie odbyli wyjazdu wakacyjnego, 73% stanowią ci, którzy planują wyłącznie wyjazd krajowy. 16% chce wyjechać zarówno na wyjazd krajowy jak i zagraniczny, zaś 7% stanowią osoby chcące wyjechać tylko za granicę, podano także.

Badanie na zlecenie PFR i PIE przeprowadzono przez IBRiS w dniach 29-31 lipca za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowej 1023 osób. Na podstawie tej próby możemy przeprowadzić wnioskowanie o populacji Polaków przy poziomie ufności 0,95 i z 3-procentowym błędem szacunków wskaźników struktury.