Komisja uznała, że środki pomocy w ramach programu są konieczne, właściwe i proporcjonalne, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.

Zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa program ma wesprzeć firmy prowadzące działalność w niektórych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa. Dotyczy to m.in. sektora handlu detalicznego, sektora hotelarskiego, rekreacyjnego i transportowego.

Wiceszefowa Komisji Europejskiej i komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager zaznaczyła, że program ma pomóc mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w pokryciu kosztów stałych, „które w tych trudnych czasach nie znajdują pokrycia w przychodach”.

Reklama

„Nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, poszukując realnych rozwiązań łagodzących skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, zgodnie z przepisami UE” - zaznaczyła Vestager.

Jak poinformowała Komisja, zgłoszony jej program „Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0” obejmuje dwa rodzaje środków. Są to ograniczone kwoty pomocy dla mikroprzedsiębiorstw oraz wsparcie z tytułu niepokrytych kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Łączny szacunkowy budżet programu wynosi ok. 2,9 mld euro, czyli 13 mld złotych - zaznaczyła Komisja.

Wsparcie w ramach programu będzie miało formę zaliczek zwrotnych. Beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy, jeżeli odnotują spadek obrotów o 30 proc. w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Według Komisji, ograniczone kwoty pomocy dla mikroprzedsiębiorstw wyniosą maksymalnie ok. 73 tys. euro - 324 tys. zł - na przedsiębiorstwo, zależnie od liczby pracowników. Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie ograniczona do 70 proc. niepokrytych kosztów stałych poniesionych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. i nie może przekroczyć ok. 780 tys. euro czyli 3,5 mln złotych) na jedno przedsiębiorstwo.

Komisja postawiła warunki: w przypadku wszystkich beneficjentów wsparcie będzie przyznawane co najwyżej do 30 czerwca 2021 r. i wyłącznie przedsiębiorstwom, które 31 grudnia 2019 r. nie były uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji. Wyjątkiem od tej reguły są mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa, które kwalifikują się do wsparcia, nawet jeśli już 31 grudnia 2019 r. były w trudnej sytuacji.

Ponadto Polska zagwarantuje przestrzeganie zasad kumulacji pomocy przewidzianych w tymczasowych ramach prawnych - zastrzegła KE.