W styczniu 2020 roku wskaźnik był na poziomie 100,4.