"Styczeń przyniósł nieznaczne ograniczenie skali niewypłacalności firm w porównaniu z ostatnim miesiącem ubiegłego roku. Jednak w ujęciu kroczącym trend jest cały czas rosnący, stąd należy oczekiwać, że spadek liczby niewypłacalności w skali miesiąca jest przejściowy i stopniowo będzie ich przybywać - przede wszystkim restrukturyzacji. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ogłoszono ich prawie 900 i stanowią one 64 proc. wszystkich przypadków niewypłacalności, podczas gdy przed rokiem ten odsetek był o 20 pkt proc. niższy. Jak wskazujemy od kilku miesięcy, to efekt wprowadzonej w czerwcu 2020 r. uproszczonej procedury - w styczniu była ona wykorzystywana w ponad 80 proc. restrukturyzacji" - powiedział wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski, cytowany w komunikacie.

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 109, notując spadek o 24,8 proc. w skali miesiąca, natomiast w porównaniu ze styczniem 2020 r. było prawie cztery razy więcej przypadków (+275,9 proc.). Z kolei liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 143, a więc była niższa o 23,5 proc. niż w grudniu, ale o 70,2 proc. większa niż przed rokiem, podkreślono.

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle utrzymał w styczniu poziom 0,71 proc. z poprzedniego miesiąca wobec 0,57 proc. rok wcześniej (najwyższy poziom w 2020 r. wskaźnik odnotował w lipcu - 0,79 proc.). W przypadku budownictwa indeks upadłości utrzymał w styczniu wartość z poprzedniego miesiąca -1,04 proc.. Rok wcześniej wynosił on 1,23 proc. W branży handlowej indeks upadłości obniżył się minimalnie z 0,65 do 0,64 proc. Rok wcześniej wynosił 0,87 proc. W transporcie i logistyce indeks upadłości spadł do 0,79 proc. z 0,86 proc. miesiąc wcześniej. Rok temu sięgał on 0,69 proc.. Indeks upadłości w usługach spadł do 0,88 proc. z 0,92 proc. przed miesiącem. Rok temu wynosił 0,75 proc..

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.