„Rząd przyjął założenia do projektu ustawy budżetowej na 2023 r.” - powiedziała we wtorek minister finansów Magdalena Rzeczkowska na konferencji prasowej. „Rząd prowadzi odpowiedzialną politykę gospodarczą, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, także ekonomicznego. Chcemy chronić polskie rodziny przed zagrożeniami geopolitycznymi z zewnątrz, związanymi z wojną za granicą, a przede wszystkim przed inflacją” – dodała Rzeczkowska.

Przypomniała, że polska gospodarka bardzo dobrze poradziła sobie z kryzysem związanym z pandemią, utrzymał się wzrost gospodarczy. Zwróciła uwagę na wysoki wzrost gospodarczy, który wyniósł 8,5 proc. w I kwartale br.

Bezrobocie

„Wybuch wojny zmienił perspektywy gospodarki i musimy się liczyć ze spowolnieniem gospodarczym, ale nadal będziemy notować wzrost gospodarczy. Udało się nam utrzymać niskie bezrobocie, na poziomie 5,1 proc. i takiego bezrobocia na poziomie 5,1 proc. spodziewamy się także w przyszłym roku” - dodała Rzeczkowska.

Reklama

Wzrost płac w budżetówce

Minister Finansów powiedziała także, że w założeniach znalazły się propozycje wzrostu płac w sferze budżetowej. „Nasza propozycja wzrostu płac w sferze budżetowej w przyszłym roku to 7,8 proc.” – powiedziała i dodała, że ta propozycja zostanie przekazana Radzie Dialogu Społecznego.

PKB i inflacja

Ponadto rząd prognozuje w założeniach budżetowych, że wzrost PKB w tym roku wyniesie 3,8 proc., a w przyszłym 3,2 proc. Natomiast inflacja w 2023 r. sięgnie 9,1 proc., a za rok wyniesie 7,8 proc. Wskaźnik ten może ulec zmianie zależnie od sytuacji geopolitycznej - zastrzeżono.

Zgodnie z założeniami rząd spodziewa się też wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 10,2 proc. w 2022 r. i o 9,6 proc. w 2023 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj

Zmiana Stabilizującej Reguły Wydatkowej

Zalecenia Komisji Europejskiej i sytuacja geopolityczna skłoniły nas do zmiany Stabilizującej Reguły Wydatkowej - powiedziała we wtorek minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jak tłumaczyła, utrzymanie SRW w dotychczasowym kształcie oznaczałoby konieczność dużego ograniczenia wydatków.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd rozpatrywał m.in. przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt założeń budżetu na rok 2023, które będą stanowiły podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Podczas konferencji po posiedzeniu rządu Rzeczkowska podkreśliła, że w ramach prac nad budżetem ważnym elementem jest uwzględnienie wytycznych i instrukcji z Komisji Europejskiej. Wskazała, że UE zdecydowała się na utrzymanie tzw. ogólnej klauzuli wyjścia do końca 2023 r., co daje możliwość bardziej elastycznej polityki budżetowej w obliczu wzywań wywołanych rosyjską inwazją na Ukrainę, szczególnie w obszarze energetycznym i cen żywności.

"KE zaleca, by tempo wzrostu wydatków bieżących w 2023 r. było zgodne z neutralnym nastawieniem polityki budżetowej. To oznacza, że nie powinno się to przekładać ani na konsolidację, ani na ekspansję fiskalną. Jest też wyraźne zalecenie, by zwiększyć inwestycje finansowane ze środków krajowych, przede wszystkim w zieloną transformację i bezpieczeństwo energetyczne" - przekazała minister finansów.

Oświadczyła, że zalecenia KE i sytuacja geopolityczna skłoniły rząd do zmiany Stabilizującej Reguły Wydatkowej (SRW). Argumentowała, że utrzymanie jej w dotychczasowym kształcie oznaczałoby konieczność dużego ograniczenia wydatków i uniemożliwiałoby kontynuowanie niezbędnych działań, które mają na celu łagodzenie gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Rzeczkowska wyjaśniła, że zmiana w SRW polega przede wszystkim na zmianie formuły obliczania wydatków na dany rok. "Wskaźnik celu inflacyjnego RPP zostanie zastąpiony średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. To dlatego, że rozbieżności między tymi wskaźnikami z uwagi na szoki o charakterze globalnym i wysoką dynamikę cen powodują, że przy tych dużych różnicach nie jest wskazane utrzymanie dotychczasowego wskaźnika. To powodowałoby nadmierne zacieśnianie polityki fiskalnej" - zaznaczyła szefowa MF.

Jak mówiła, kolejne zmiany w SRW to wprowadzenie klauzuli inwestycyjnej na 2023 r., która jest spójna z rekomendacjami KE i włączenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do SRW. „To jest kolejny etap uzupełniania SRW o fundusze celowe, które w naszym budżecie funkcjonują” – dodała Rzeczkowska. (PAP)