W czasie kongresu Open Eyes Economy Summit 2022 miała miejsce prezentacja raportu Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski, poświęconego kwestiom finansów publicznych, stabilności systemu finansowego, praworządności, a także jakości usług publicznych i respektowania zobowiązań międzynarodowych. Z wyliczeń wynika, że od 2015 r. wiarygodność ekonomiczna Polski znacząco spadła.

- Biorąc pod uwagę odczyty do 2021 roku, indeks ten pokazuje silne tąpniecie, czyli osłabienie się wiarygodności ekonomicznej Polski co chyba intuicyjnie nikogo nie dziwi – zauważył Brunon Bartkiewicz podczas rozmowy w studio Dziennika Gazety Prawnej. Kiedy podczas kolejne edycji indeksu poznamy dane za rok 2022, ten odczyt zapewne kolejny raz będzie gorszy – dodał Bartkiewicz.

- Samo stwierdzenie, że mamy do czynienia z silnym spadkiem może być niewystarczające. Szczególnie bez poznania metodologii funkcjonowania tego wskaźnika, jak i rekomendacji, do czego zachęcam. Myślę, że to jest ważny dokument z punktu widzenia inicjacji i ustrukturyzowanego dialogu oraz rozmowy na temat tego, jak wspólnie powinniśmy działać lepiej – dodał prezes ING.

- Zainteresowanym polecam szczególnie ocenę polityki fiskalno – podatkowej i stabilność systemu finansowego, a z drugiej strony system ochrony i bezpieczeństwa rynku pracy. Chciałbym też zwrócić uwagę, by nie patrzeć na Indeks z punktu widzenia politycznego, ale naszej wspólnej odpowiedzialności. Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski pokazuje to, jak jesteśmy postrzegani przez samych siebie, ale także jak patrzą na nas z zewnątrz. I to ma bardzo duże konsekwencje – zauważył Brunon Bartkiewicz.

Reklama

W dalszej części wywiadu prezes ING wskazał, kto jest głównym odbiorcą tego raportu i zawartych w nim treści oraz jak po publikacji tych danych będą na nas patrzeć inwestorzy.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.