Zmianę tę wprowadza ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, która wczoraj została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

"Przesunięcie wejścia w życie raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców to efekt ich licznych wniosków. Zwracali w nich uwagę na trudności we wdrożeniu nowego rozwiązania od lipca 2020 r. z uwagi na pandemię Covid-19" - czytamy w komunikacie.

Początkowo nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, miał wejść w życie:

- od 1 kwietnia 2020 r. - obowiązkowo dla dużych przedsiębiorstw, zaś dla pozostałych dobrowolnie,

- od 1 lipca 2020 r. ­ obowiązkowo dla wszystkich podatników (dużych, średnich i małych przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorców).

Na początku kwietnia termin ten został przesunięty - nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - na 1 lipca dla wszystkich przedsiębiorstw.

Teraz termin ten został przesunięty na 1 października.

"Przesunięcie terminu to odpowiedź na wnioski przedsiębiorców, związane z trudnościami w raportowaniu w związku z Covid-19" - wyjaśnił resort.

Nowy JPK_VAT ma dotyczyć tylko rozliczeń podatku VAT, dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Ma być składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy), wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego.

Mają obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

* JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i

* JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.