Jak napisał w komunikacie GUS, w większości badanych obszarów odnotowuje się pogorszenie składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” nic się zmieniło. Najlepiej i jednocześnie korzystnie koniunkturę oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja. Natomiast najbardziej pesymistycznie – podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

Napisano, że w budownictwie listopadowy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 11,9 - niższym od notowanego w październiku (minus 9,4).

Reklama

W handlu hurtowym NSA kształtuje się na poziomie plus 0,1 i jest niższy niż przed miesiącem (plus 2,6).

Z kolei w handlu detalicznym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w listopadzie - jak wskazał GUS - kształtuje się na poziomie minus 3,4 czyli niższym niż w październiku (minus 1,2).

W sektorze transport i gospodarka magazynowa NSA kształtuje się na poziomie plus 2,2, czyli zbliżonym do notowanego w ubiegłym miesiącu (plus 2,7).

W dziale zakwaterowanie i gastronomia wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w listopadzie wyniósł minus 17,0 wobec minus 12,3 przed miesiącem. "Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 20,8) niż jednostki gastronomiczne (minus 14,3)" - napisał GUS.

W dziale informacja i komunikacja wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w listopadzie kształtuje się na poziomie plus 13,9, tj. niższym niż przed miesiącem (plus 16,8).