Za odwieszeniem poboru opowiedziało się 34 proc. ankietowanych, przeciw przywróceniu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej było 43 proc., 23 proc. nie miało zdania.

Poparcie dla przywrócenia poboru wyraziło 49 proc. zwolenników Zjednoczonej Prawicy, wśród wyborców KO 51 proc. było przeciw, za obowiązkową służbą wojskową opowiedział się co trzeci zwolennik KO.

Pytani, jaki rodzaj służby wojskowej najbardziej popierają, respondenci najczęściej – 56 proc. - wskazywali na dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Obowiązkową powszechną zasadniczą służbę wojskową poparło 19 proc. badanych, 13 proc. opowiedziało się za zasadniczą służbą wojskową, ale nie dla wszystkich, 12 proc. wyraziło sprzeciw wobec samej zasady poboru do wojska.

Reklama

Jak podał portal, badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) od 30 grudnia 2022 do 2 stycznia br. na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej 1051-osobowej próbie Polaków.