"Chcemy w czerwcu tę Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego podsumować, wypracować i przedłożyć ją Radzie Ministrów do akceptacji, aby można było jak najszybciej z tym projektem ruszyć" - powiedziała szefowa resortu finansów podczas jednej z debat rozpoczętego w poniedziałek w stolicy Górnego Śląska XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Zdaniem Czerwińskiej, środki z rynku kapitałowego mogą być dobrym uzupełnieniem funduszy europejskich i krajowych, także bankowych, w finansowaniu inwestycji. Jak mówiła, źródła finansowania poszczególnych projektów mogą być dobierane w zależności m.in. od poziomu związanego z nimi ryzyka.

"Są różne projekty i różne ryzyka - inne w funduszach spójności, inne w bankach komercyjnych, a jeszcze inny poziom i inny apetyt na ryzyko mają rynki finansowe - myślę o Giełdzie Papierów Wartościowych i instrumentach finansowania rynku kapitałowego" - mówiła minister, tłumacząc potrzebę rozwijania rynku kapitałowego jako jednego z mechanizmów finansowania inwestycji.

"Powinniśmy mieć taką identyfikację, klasyfikację do poszczególnych kategorii ryzyka, aby projekty inwestycyjne natrafiały na odpowiednie źródło finansowania (...). Część możemy zrobić licząc na środki unijne, ale z drugiej strony musimy budować krajowy bufor kapitałowy. Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego i te instrumenty, które tam proponujemy, mają wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom" - tłumaczyła minister finansów.

Czerwińska podziękowała za uwagi, które napłynęły do projektu strategii, oceniając, iż pozytywnie wpływają one na treść tego dokumentu. "Te uwagi to często były konkretne propozycje - co można uwzględnić, co można jeszcze zrobić, aby rynek kapitałowy uzupełnił tę lukę w finansowaniu, która w sposób naturalny powstaje - czy to przy funduszach unijnych, czy przy źródłach bankowych" - wyjaśniła Czerwińska.

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego został przekazany do konsultacji w końcu biegłego roku. Zapowiedziano w nim m.in. zachęty podatkowe mobilizujące przedsiębiorstwa, żeby pozyskiwały kapitał na rynku kapitałowym i chciały wejść na ten rynek.

W lutym ub. roku Ministerstwo Finansów po raz pierwszy poinformowało, że pracuje nad Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego, która ma wspierać rozwój gospodarczy Polski, i która będzie wdrażana sukcesywnie do końca 2024 r. Zapowiedziano ją w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z ważniejszych celów SRRK ma być zwiększenie innowacyjności polskiego rynku kapitałowego (w tym poprzez wykorzystanie np. projektów typu fintech) oraz przystosowanie go do nowych technologii, jak np. blockchain.

Jak informowano w końcu ubiegłego roku, strategia ma składać się z trzech głównych części: analizy problemów, jakie dotykają polski rynek kapitałowy; rekomendacji, tj. wskazania konkretnych działań, niezbędnych do przezwyciężenia barier dla rozwoju; właściwej strategii wytyczającej dla rządu długoterminowe cele w zakresie zmian regulacyjnych i instytucjonalnych.

>>> Czytaj też: Bettman: Brak kapitału to nie problem. Firmy narzekają na deficyt kadr i know-how [EKG 2019]