"W trakcie zbliżających się prac nad nowelizacją budżetu państwa na rok 2020 rozważana będzie możliwość wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego dodatkowymi środkami poprawiającymi ich kondycję finansową" - napisał Nowicki w odpowiedzi na interpelację poselską.

Zaznaczył, że rząd "na bieżąco analizuje sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w okresie panującej epidemii i możliwość wprowadzenia kolejnych rozwiązań regulacyjnych ułatwiających prowadzenie gospodarki finansowej i zwiększających płynność finansową jednostek samorządu terytorialnego".

Według wcześniejszych zapowiedzi, przedstawienie przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy budżetowej planowe jest w lipcu.