W ubiegłym roku, wobec braków węgla opałowego na rynku, spółki Węglokoks i PGE Paliwa zostały zobowiązane decyzją premiera do importu węgla. Część trafiła do gospodarstw domowych i odbiorców komunalnych, jednak część sprowadzonego węgla (głównie miałów nienadających się do spalania w sektorze komunalno-bytowym) pozostała na składowiskach obu firm.

Zobowiązanie wykonane

Minister Moskwa, pytana w piątek o sprawę w Polskiej Nowej Wsi na Opolszczyźnie, podkreśliła, że Węglokoks i PGE Paliwa „wykonały swoje zadanie wynikające z polecenia premiera: zakupiły, dowiozły, rozładowały węgiel - nie tylko w portach, ale też na konkretnych składach”.

Reklama

„Przypomnę, że dzięki dobrej współpracy z samorządem, udało nam się węgiel zamówiony i dostarczony przez Węglokoks i PGE Paliwa dostarczyć do wszystkich gospodarstw domowych, za co jesteśmy bardzo wdzięczni” – dodała minister, podkreślając, iż ta część programu samorządowego znalazła już swoje rozliczenie.

„Druga część zadania, czyli wprowadzenie ewentualnych nadwyżek na rynek i przekazanie rekompensat do Węglokoksu i do PGE Paliwa, to jest proces, który się rozpoczyna. Jesteśmy gotowi do podpisania umowy. Zakończyliśmy negocjacje tej umowy z Węglokoksem i z PGE Paliwa” – poinformowała Anna Moskwa.

Węgla i pieniędzy wystarczy

Minister wyraziła przekonanie, że w tym roku zaangażowanie tych spółek w dostawy węgla nie będzie już niezbędne. „Popyt, podaż i relacje na rynku nam się wyrównały (…). Mamy ten zapas (węgla – PAP) zarówno dla ciepłowni, jak i gospodarstw domowych po ubiegłym sezonie. Dzięki temu też możemy czuć się bezpiecznie” – zapewniła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Przypomniała, że środki na rekompensaty dla obu firm zostały zabezpieczone, co potwierdziły już prace w odpowiednich komisjach sejmowych.

Umowa - jest, strona społeczna też jest

Jest gotowość do podpisania tej umowy. Oczywiście rozliczenie (nastąpi – PAP) proporcjonalnie do wprowadzania węgla na rynek czy zakupu przez inne podmioty; to jest w gotowości. I ten etap zgodnie z zaplanowanym harmonogramem właśnie się odbywa” – powiedziała minister.

„Jesteśmy w dobrym kontakcie z jedną i drugą spółką, rozmawiamy też ze stroną społeczną. Wiem, że dzisiaj strona społeczna też w ministerstwie taki dialog będzie podejmowała - jesteśmy absolutnie na ten dialog na każdym etapie otwarci” – podsumowała szefowa resortu klimatu.

Minister uczestniczyła w piątek w Polskiej Nowej Wsi niedaleko Opola w podpisaniu umów czterech wojewódzkich funduszy ochrony środowiska z leśnikami na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych nad lasami.

mab/ mmu/