Dodano, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych wyniesie 6,50 proc., a 2-letnich 6,75 proc. pomimo obniżenia stopy referencyjnej NBP do 6,00 proc.

"Aby zapewnić nabywcom obligacji atrakcyjne możliwości lokowania oszczędności w dłuższym okresie, w październiku proponujemy naszym klientom nowe lepsze warunki dla obligacji oszczędnościowych. W październiku trafią do sprzedaży obligacje 1-roczne ze stopą 6,50 proc. w pierwszym okresie odsetkowym i 2-letnie oprocentowane 6,75 proc. w pierwszym okresie odsetkowym" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

"Podnosimy marżę zarówno obligacji 2-letnich, których oprocentowanie w kolejnych okresach odsetkowych uzależnione jest od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, jak i marże dla obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji" - dodał.

Jego zdaniem, dzięki tym decyzjom, Polacy nadal będą mogli elastycznie lokować swoje środki w długim horyzoncie czasowym i otrzymać jeszcze korzystniejsze oprocentowanie przez kolejne lata oszczędzania, korzystając z szerokiej sieci dystrybucji oferowanej przez dwa wiodące krajowe banki.

Reklama

Według Skuzy, obligacje skarbowe to najbezpieczniejszy sposób lokowania środków, bez limitów kwotowych z elastycznym dostępem do zgromadzonych pieniędzy.

Jak wskazał wiceminister, wyniki sprzedaży potwierdzają wysokie zaufanie Polaków do obligacji. Od początku roku klienci kupili obligacje o wartości ponad 28,7 mld złotych, przeznaczając na ten cel średniomiesięcznie ponad 3,5 mld złotych.

Resort finansów poinformował, że oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie w październiku 3,00 proc. w skali roku, a 3-letnich 6,85 proc. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7,00 proc. dla 4-latek oraz 7,25 proc. dla 10-latek.

Obligacje dla beneficjentów 500 plus

Z kolei 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus" oprocentowane będą odpowiednio 7,20 proc. i 7,50 proc. w pierwszym roku.

Resort przypomina, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi w przypadku oferowanych instrumentów 0,00 proc. dla obligacji 1-rocznych. Dla październikowej serii obligacji 2-letnich Ministerstwo Finansów podniosło marżę do 0,50 proc.

Dodano, że oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży, którą dla emisji październikowej podnosimy do wysokości 1,25 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich. W tym przypadku marżę podnosimy do wysokości 1,50 proc.

Wskazano, że oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży. Marże resort finansów podniósł również dla obligacji rodzinnych sprzedawanych w październiku. Nowe marże to odpowiednio 1,75 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,00 proc. dla 12-letnich.

Dodano, że od 26 września można będzie nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski